ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556  (2016-12-05)
 หนังสือประวัติศาสตร์จิตเวชศาสตร์  (2014-09-18)
 New ! จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2-3 พ.ค.-ธ.ค. 2555  (2012-12-02)
 จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2555  (2012-06-07)
 จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2554  (2011-06-04)
 จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 - 2553  (2010-11-09)
 วิธีทำใจให้สบายยามป่วยไข้  (2006-10-16)
 มาใช้ยา fluoxetine กันเถอะ  (2006-10-05)
 อกหักได้ ก็หายได้  (2006-02-14)
 Game Addiction: The Crisis and Solution  (2006-02-01)
 บอกลา sex แบบเก่าๆ...เสียที(ตีพิมพ์ในนิตยสาร Health Today ฉบับบเดือน ธค. 48)  (2005-12-03)
 คมมีด.......กรีดหัวใจใคร?  (2005-11-24)
 Sex ขาดๆ เกินๆ เมินเสียเถอะ(ตีพิมพ์ในนิตยสาร Health Today ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2548)  (2005-11-22)
 จิตแพทย์ที่แพทยสภารับรองว่าเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์  (2005-11-20)
 เมื่อวัยเปลี่ยน sex เปลี่ยน น่าเรียนรู้ (ตีพิมพ์ในวารสาร HealthToday ฉบับเดือน ตุลาคม 2548)  (2005-10-07)
 นายแพทย์กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล 'เราต้องอดทนต่อความเครียดให้ดี'  (2005-09-30)
1 | 2 | 3 |

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.