ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
แพทย์ประจำบ้านขอ password ได้ที่ ramlt@mahidol.ac.th  (2005-10-10)

ผู้เขียน : มาโนช หล่อตระกูล

          

หน้าสำหรับสมาชิกจะประกอบด้วยบทความทางวิชาการ ไฟล์ต่างๆ และ webboard

แพทย์ประจำบ้านจิตเวชขอ password เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกได้

โดยเมล์มาที่ผม  ramlt@mahidol.ac.th    แจ้งข้อมูลตัวเองนิดหนึ่ง เช่น ชื่อ ชั้นปี สถาบัน เลข ว.

แล้วผมจะส่ง password ไปให้ครับ

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.