ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561  (2017-09-26)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา ดังต่อไปนี้

1. จิตเวชศาสตร์

2. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รายละเอียดตามเอกสาร download ได้ที่นี่ http://bit.ly/resident_2561-1

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.