ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีพูดคุยทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (VDO conference) ในการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช  (2017-07-11)

ผู้เขียน :

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีพูดคุยทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (VDO conference) ในการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช

Download เอกสารได้ที่ลิงค์

http://bit.ly/VDO_Conf_PsychRx

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.