ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
แต่งตั้งกรรมการนับคะแนนผู้สมัครประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ วาระปี พ.ศ. 2561-2562  (2017-06-24)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนับคะแนนผู้สมัครประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และคณะผู้บริหารฯ วาระปี พ.ศ. 2561-2562

Download เอกสารได้ที่ 

http://bit.ly/countingElection

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.