ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศ ที่ 3_2560 เรื่องขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ เพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก  (2017-04-26)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 3_2560

เรื่องขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ เพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก

Download เอกสารได้ที่ http://bit.ly/researchProcess

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.