ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559   (2016-11-09)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559 
(44th Thai Annual Congress of Psychiatry, 44th TACP)

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
แก่นเรื่อง (theme)ของการประชุมประจำปีนี้ คือ “จิตเวชศาสตร์กับการสูงวัยอย่างมีคุณค่า (Psychiatry and Successful Aging)”

 

Download เอกสาร

หนังสือเชิญประชุมจากราชวิทยาลัย https://db.tt/xhunArGW
ใบลงทะเบียน  https://db.tt/1cATg2Sn
แนวทางการเสนอหัวข้อใน Congress https://db.tt/68YHuZMu
แนวทางการเสนอหัวข้อใน Pre-congress https://db.tt/L4V41tPO

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ Free paper presentation https://db.tt/EDFrFdXy

โปรแกรมการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 44

ตารางการประชุม

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3640994/TACP%2044/TACP%202016%20Scientific%20Program%20Final%2020161020.docx

รายละเอียดหัวข้อการประชุม

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3640994/TACP%2044/TACP%202016%20Scientific%20Program%20Final%20Details%2020161020.docx

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.