ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2559  (2016-02-24)

ผู้เขียน : คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

          

รายละเอียดการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ  สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

Download เอกสารที่นี่ https://db.tt/SVXBalsj   https://db.tt/VwnYzNBT

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.