ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559  (2016-02-24)

ผู้เขียน : คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์

          

รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

1. รายละเอียดการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวช: download เอกสารที่นี่ https://db.tt/YmG9c5bh

2. ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ จิตเวชและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : download เอกสารที่นี่ https://db.tt/I4irjwPx

3. ตารางการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 : download เอกสารที่นี่ https://db.tt/TqccW2ps

4. เอกสารอื่นๆ เพื่อการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ : download เอกสารที่นี่ https://www.dropbox.com/sh/vd34bbn4dvekqrs/AAAk3qY5PxFzWPq19B18D5p3a?dl=0

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.