ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยเรื่องสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย  (2015-10-07)

ผู้เขียน :

          

ประกาศราชวิทยาลัยเรื่องสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย

https://goo.gl/45Iruo

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.