ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
โปรแกรมประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 (43rd TACP)  (2015-08-18)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43

12-13 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.

 

Download เอกสารได้ที่  

 
Download this file (Meeting43_Invite_Letter.pdf)หนังสือเชิญประชุม 199 Kb
Download this file (Meeting43_Poster.pdf)โปสเตอร์ 1065 Kb
Download this file (Meeting43_Regis_Form.pdf)แบบฟอร์มลงทะเบียน 118 Kb
Download this file (Meeting43_Scientific_Detail.pdf)รายละเอียดโปรแกรมการประชุม 140 Kb
Download this file (Pre-Congress_Workshop_All_0.6.pdf)Pre-congress workshop 148 Kb
Download this file (TACP_2015_Scientific_Program.pdf)ตารางการประชุม (Update 4/11/2558) 117 Kb
 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.