ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557  (2014-02-10)

ผู้เขียน : เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ

          

คุรุสภา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557 แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ครับ

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.