ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ความหมายตราราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  (2013-01-05)

ผู้เขียน :

          

แพทย์หญิงสุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์จิตแพทย์อาวุโส ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์และชุดครุยราชวิทยาลัยฯ ได้ส่งความหมายของตราราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมาเพื่อสมาชิกทราบกันต่อไป ดังนี้

 

ความหมายตราราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

พญานาคพันคบเพลิงงูพันคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ของวิชาแพทยศาสตร์มาแต่โบราณกาล

                                    จิตเวชศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแพทยศาสตร์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีงูพันคบเพลิง

             พญานาค      เป็นงูที่ศักดิ์สิทธิ์และสง่างามจึงใช้พญานาคแทนงูธรรมดา

ขดเป็นรูปอักษร 'จ'อันเป็นอักษรย่อของคำว่า 'จิตแพทย์' จิตแพทย์จักต้องมีความเป็นแพทย์เต็มตัว  ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรม

 โอบกระหวัดคบเพลิง หมายถึง จิตเวชศาสตร์จะต้องเกี่ยวกระหวัดผูกพันกับวิชาแพทยศาสตร์ (medicine) อย่างไม่แยกจากกัน (คือไม่สามารถแยก psychiatry ออกจาก medicine และไม่สามารถแยกจิตใจออกจากกายได้)

วงรีที่ล้อมรอบ

เส้นโค้ง         คือ เส้นตรงที่มีความยืดหยุ่น จิตแพทย์ต้องซื่อตรง (honest) แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความยืดหยุ่น (flexible)

วงรี              ความรีในเชิงสุนทรียศาสตร์ถือว่าเป็นศิลปะแห่งความปราณีดงดงาม และอ่อนโยนอัน ควรเป็นคุณสมบัติของจิตแพทย์ (oral shape งดงามและอ่อนโยนกว่าวงกลม และไม่แข็งกระด้าง อย่างรูปสี่เหลี่ยม)

การตั้งตราในแนวดิ่ง หมายถึง ความมั่นคงของวิทยาลัยฯ แต่เมื่อสถาปนาเป็นราชวิทยาลัย แล้วต้องเพิ่มคือมงกุฎครอบ จึงต้องดัดแปลงวงรีในแนวตั้งให้เป็นวงรีในแนวนอน เพราะมิฉะนั้นจะทำให้ตราสูงผิดส่วน

ครุย             แสดงถึงวิทยฐานะของสมาชิกวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ตัวเสื้อครุยเป็นสีดำ ตามมาตรฐานสากล คาดแถบกำมะหยี่สีแดงเข้ม (แดงมารูน)อันเป็นสีแห่งความสง่างาม และมีผ้าคล้องคอ คลุมใหล่สีเดียวกัน ดัดแปลงจากชุดครุยของสถาบัน NIDA hood ที่ คล้องนำแบบจาก Stanford University

 

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.