ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จิตเวชศาสตร์ 2560  (2017-08-30)

ผู้เขียน :

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ที่ 7_2560

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จิตเวชศาสตร์ 2560

Download เอกสารได้ที่นี่ http://bit.ly/Psych-curriculum_2560

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.