ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  (2017-05-22)

ผู้เขียน : อฝส. จิตเวชศาสตร์

          

รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

1. ตารางสอบบอร์ด ปี 2560 ครั้งที่ 1 Download เอกสารที่นี่ http://bit.ly/PsychBoardExam

2. แนวทางในสอบข้อเขียน Download เอกสารที่นี่ http://bit.ly/PaperExamGuild

3. แนวทางการสอบภาคปฎิบัติ Download เอกสารที่นี่ http://bit.ly/InterviewGuild

4. แนวทางการภาคปากเปล่า Download เอกสารที่นี่ http://bit.ly/OralExamGuild

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.