ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 (2017)  (2017-09-18)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

1. หนังสือเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 (2017) Download เอกสารที่ htt p://bit.ly/letterinviteTACP2017 

2. TACP 2017 Scientific Program (Pre-final) Download เอกสารที่ http://bit.ly/ScientificProgramV1

3. ใบลงทะเบียน TACP 2017 Download เอกสารที่ http://bit.ly/RegisterDocTACP2017 

4. Call For Free Paper Presentation in TACP 2017 Download เอกสารที่ http://bit.ly/CallFreePaperTACP2017

5. Pre-Congress Activity 45th Thai Annual Congress of Psychiatry, 2017 Download เอกสารที่ http://bit.ly/precongress-TACP45

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.