ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
รายละเอียดการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2560  (2017-02-28)

ผู้เขียน : อฝส. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

          

รายละเอียดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  ปี 2560

Download เอกสารได้ที่ http://bit.ly/Boardexam_ChildPsychT_1

รายละเอียดสอบหนังสืออนุมัติ สาขาจิตเวชสาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2560

Download เอกสารได้ที่ http://bit.ly/Boardexam_ChildPsychT_2

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.