ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อกรรมการควบคุมเพื่อการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1   (2017-02-28)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ 1_2560 แต่งตั้งรายชื่อกรรมการควบคุมเพื่อการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1

Download เอกสารได้ที่ http://bit.ly/proctorBasicScience

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.