ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
ӹѡ ҹŢҸԡ : ͧԵǪлҷԷ
çҺžخ ا෾ҹ 10400
. / . 0-2640 - 4488

Secretariat Office : Department of Psychiatry and Neurology
Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400
Tel. / Fax. : (662) 640 - 4488


Сú (2551-2552)
Executive Committee (2008-2009)

ตำแหน่ง ชื่อ
     ประธาน
     President
   . . ó
   Nongpanga Limsuwan, M.D.
     รองประธาน
     Vice President
   . . تҵ žҤ
   Suchat Paholpak, M.D.
     เลขาธิการ
    Secretary General
   . . ç ѷþѹ
   Narong Subhadrabandhu, M.D.
     ประธานวิชาการ
     Chair for
     Academic Affairs
   ... Ǿ ѭѲ
   Col. Nawaporn Hirunviwatgul, M.D.
     เหรัญญิก
     Treasurer
   . . ѹ
   Umpon Suampun, M.D.
     ปฏิคม
     Chair for
     Social Affairs
   . ҹѹԨ
   Teera Leelanuntakit, M.D.
     นายทะเบียน
     Registrar
   . ķ ɳ
   Chaiyarit Krishna, M.D.
     กรรมการกลาง
     Committee Members

   . õԤس . ͧ dzԪ
   Chamlong Disayavanish, M.D.
   . Թԡ . þó ͧᵧ
   Orapun Thongtang, M.D.
   .. . ͧԡ
   Maj. Gen. Vira Khuangsirikul, M.D.
   . ѹԼҪ
   Kasem Tantiphachiva, M.D.
   . . ࡵҹ
   Panom Ketuman, M.D.
   . §ط ǧҹ
   Yongyud Wongpiromsarn, M.D.
   . . ર شѵ
   Pichet Udomratn, M.D.
   . . ҹԵ ҹ
   Manit Srisurapanont, M.D.


คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2547 - 2548)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2549 - 2550)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2553 - 2554)  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.