ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
ӹѡ ҹŢҸԡ : ͧԵǪлҷԷ
çҺžخ ا෾ҹ 10400
. / . 0-2640 - 4488

Secretariat Office : Department of Psychiatry and Neurology
Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400
Tel. / Fax. : (662) 640 - 4488


คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2549 - 2550)
Executive Committee (2006-2007)

ตำแหน่ง ชื่อ
     ประธาน
     President
   .. ó
   Nongpanga Limsuwan, M.D.
     รองประธาน
     Vice President
   . ѹԼҪ
   Kasem Tantiphlachiva, M.D.
     เลขาธิการ
    Secretary General
   ..ç ѷþѹ
   Narong Subhadrabandhu, M.D.
     ประธานวิชาการ
     Chairman of
     Academic Affair
   ...Ǿ ѭѲ
   Col.Nawaporn Hirunviwatgul, M.D.
     ปฏิคม
     Chairman of
     Academic Affair
   ..⹪ ͵С
   Manote Lotrakul, M.D.
     เหรัญญิก
     Treasurer
   .. Ӿѹ
   Umpon Suampun, M.D.
     นายทะเบียน
     Registrar
   .ķ ɳ
   Chaiyarit Krishna, M.D.
     กรรมการกลาง
     Committee Members
   ... ͧԡ
   Col.Vira Khuangsirikul, M.D.
   ...ʧѹ زԡҹ
   M.L.Sangchandra Vuthiganond, M.D.
   .Ծѷ ҭ
   Nipatt Karnjanathanalers, M.D.
   ..ર شѵ
   Pichet Udomratn, M.D.
   .õԤس . ͧ dzԪ ุ์
   Chamlong Disayavanish, M.D.
   .Թԡ .þó ͧᵧ
   Orapun Thongtang, M.D.
   .ԹԹ آͧ
   Sinngern Sooksomporong, M.D.
   ..تҵ Ҥ
   Suchat Paholpak, M.D.

คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2547 - 2548)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2551 - 2552)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2553 - 2554)


  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.